Urbársky Spolok

Udalosti a aktivity

Ponuka materiálu na odpredaj

US obce Nižná Boca, pozemkové spoločenstvo; ponúka na predaj nasledovné položky: V prípade záujmu kontaktujte p. Trégera ml.: 0915 437 478

Informácia o výške ťažby za rok 2021

Na základe dotazov podielnikov US, ktoré vyvstali z valného zhromaždenia, si Vás dovoľujeme informovať o objeme ťažby drevnej hmoty za rok 2021 – prehľad ťažby…

Oznam o konaní dražby drevnej hmoty

US obce Nižná Boca, pozemkové spoločenstvo týmto oznauje, že v pondelok, dňa 23.08.2021 sa uskutoční dražba drevnej hmoty v lokalite Červená voda. Obhliadka drevnej hmoty…

Oznam

Vážení podielnici!Oboznamujeme Vás so skutočnosťou, že pri tvorbe správy o hospodárení a stave finančných prostriedkov za rok 2019 došlo v prvom riadku tejto správy k…

Oznam o zbere lesných plodov

Vzhľadom na úspešnosť minuloročných akcií zameraných na zníženie nelegálneho zberu lesných plodov na pozemkoch obhospodarovaných US obce Nižná Boca sa vedenie US rozhodlo pokračovať v…

Rok 2019

Zápisnica z valnej hromady Uznesenia z valnej hromady Rozbor nákladov a výnosov Zmluva o pozemkovom spločenstve Vysvetlivky k prehláseniu o pristúpení k zmluve Vyhlásenie o…

Rok 2017

Zmluva o pozemkovom spoločenstve Zápisnica z valnej hromady

Rok 2016

https://urbarniznaboca.sk/wp-content/uploads/2021/01/61.pdf

Rok 2015

Protipožiarna veža:Prevádzkovateľ: US Nižná Boca, pozemkové spoločenstvoOtváracia doba: Apríl – Október, každú sobotu a nedeľu od 11:00 – 16:00 hod.Ostatné dni na požiadanie.Tel.: 0907 394…

Rok 2012

Požiar Ochymstálska dolina – vyhorené 89 ha.Realizácia výstavby skladu lesného a požiarneho náradia – Krajčov vrch.

Rok 2009

Začiatok prác budovania Protipožiarnej cesty Červená voda.

Rok 2007

Investovanie do športového areálu Horné Lúčky – Chopec – firma Boca Resort, s. r. o.Vyčlenené parcely na stavbu chatiek Červená voda.

Rok 2004

Veterná kalamita – cca 12 000 m3.
Translate »
Návrat hore