Urbársky Spolok

Valné zhromaždenie za rok 2022 konané dňa 25.03.2023 – zverejnenie podkladov

Dňa 25.03.2023 sa konalo valné zhromaždenie podielnikov Urbárskeho spolku obce Nižná Boca, pozemkové spoločenstvo v priestoroch obecného úradu Nižná Boca.

Pozvánka na valné zhromaždenie s programom

Percentuálna účasť na valnom zhromaždení: 58,46%

 

Podklady prejednávané na valnom zhromaždení:
Podklady zverejnené na zhromaždení:
Návrh na uznesenie, zápisnica z valného zhromaždenia:
Translate »
Návrat hore