Oznam o konaní dražby drevnej hmoty

US obce Nižná Boca, pozemkové spoločenstvo týmto oznauje, že v pondelok, dňa 23.08.2021 sa uskutoční dražba drevnej hmoty v lokalite Červená voda. Obhliadka drevnej hmoty určenej na dražbu sa uskutoční v pondelok, dňa 23.08.2021 o 15:00 v lokalite Červená voda. Cenové ponuky na odkúpenie predmetnej drevnej hmoty musia byť odovdzané do 16:00 v deň konania obhliadky.
Pre bližšie informácie kontaktujte hospodára, prípadne lesníka US.

Translate »
Návrat hore