Urbársky Spolok

Voľby do orgánov pozemkového spoločenstva

Vážení podielnici US obce Nižná Boca,

vzhľadom k nadchádzajúcemu konaniu valného zhromaždenia, na ktorom sa budú voliť členovia výboru a dozornej rady pozemkového spoločenstva Vás týmto vyzývame na podanie kandidátky na pozície. Svoj záujem o výkon funkcie môžete podať do 11.02.2024. 

Svoju kandidátku môžete doručiť písomne na adresu: US obce Nižná Boca, pozemkové spoločenstvo, Nižná Boca č. 3, 03234
Rovnako máte možnosť podať kandidátku prostredníctvom nasledovného formulára: https://forms.gle/v2ojtA1HoAevNuYi8

V prípade doručovania písomnej kandidátky prosíme uviesť vaše meno a priezvisko, vrátane titulov, taktiež kontaktné údaje a osobnostný profil, resp. predpoklady pre výkon funkcie.

Translate »
Návrat hore