Urbársky Spolok

Informácia o výške ťažby za rok 2021

Na základe dotazov podielnikov US, ktoré vyvstali z valného zhromaždenia, si Vás dovoľujeme informovať o objeme ťažby drevnej hmoty za rok 2021 – prehľad ťažby v danom roku ilustruje tabuľka, nakoľko táto informácia nebola uvedená v Správe o hospodáerní v lesníckych činnostiach za rok 2021.

Translate »
Návrat hore