Urbársky Spolok

Oznam podielnikom US, obyvateľom a majiteľom nehnuteľností v obci Nižná Boca

Urbársky spolok obce Nižná Boca, pozemkové spoločenstvo oznamuje svojim podielnikom, obyvateľom a majiteľom rekreačných chát v obci Nižná Boca, že v roku 2021 bude US vydávať oprávnenia na vstup na pozemky za rekreačným účelom a účelom zberu lesných plodov pre vlastnú potrebu.

Oprávnenia sa budú vydávať od 23.07.2021 v priestoroch kancelárie US v úradných hodinách

Úradné hodiny po dobu letných prázdnin

23.07.2021 od 13:00 do 15:00

30.07.2021 od 12:00 do 15:00

06.08.2021 od 12:00 do 15:00

13.08.2021 od 12:00 do 15:00

20.08.2021 od 12:00 do 15:00

27.08.2021 od 12:00 do 15:00

03.09.2021 od 12:00 do 15:00

Úradné hodiny budú priebežne dopĺňané a prípadná zmena bude včas oznámená. Pre bližšie informácie nás kontaktujte prostredníctvom e-mailu, alebo telefonicky.

Translate »
Návrat hore