Urbársky Spolok

Výzva: Úprava existujúceho turistického chodníka k rozhľadni Krajčov vrch

Publikované: 17.03.2021 o 11:00

US obce Nižná Boca, pozemkové spoločenstvo zverejňuje Výzvu na predkladanie cenových ponúk v súvislosti s výberom dodávateľa stavebných prác v rámci PRV 2014 – 2020.
Názov zákazky: Úprava existujúceho turistického chodníka k rozhľadni Krajčov vrch

Súvisiace dokumenty: 

Výzva na predkladanie ponúk_chodník

Súťažné podklady 
Príloha č.1- Identifikačné údaje
Príloha č. 2- Cenová ponuka
Príloha č.3 – Výkaz výmer chodník
Príloha č. 4 – zmluva o dielo
Príloha č. 5a- ČESTNÉ VYHLÁSENIE
Príloha č. 5b – ČESTNÉ VYHLÁSENIE FO
Príloha č. 6 – Referencia
Príloha č. 7 – PD – situacia chodnik
Informačná tabuľa
Kôš
Priepust
Sedák
Schody
Vstup. brána
Technická správa – chodník

Translate »
Návrat hore