Ponuka materiálu na odpredaj

US obce Nižná Boca, pozemkové spoločenstvo; ponúka na predaj nasledovné položky:

V prípade záujmu kontaktujte p. Trégera ml.: 0915 437 478