Udalosti a aktivity

 • 2022
 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2012
 • 2009
 • 2007
 • 2004
 • 2003

Ponuka materiálu na odpredaj

US obce Nižná Boca, pozemkové spoločenstvo; ponúka na predaj nasledovné položky:

V prípade záujmu kontaktujte p. Trégera ml.: 0915 437 478

Informácia o výške ťažby za rok 2021

Na základe dotazov podielnikov US, ktoré vyvstali z valného zhromaždenia, si Vás dovoľujeme informovať o objeme ťažby drevnej hmoty za rok 2021 – prehľad ťažby v danom roku ilustruje tabuľka, nakoľko táto informácia nebola uvedená v Správe o hospodáerní v lesníckych činnostiach za rok 2021.

Oznam o konaní dražby drevnej hmoty

US obce Nižná Boca, pozemkové spoločenstvo týmto oznauje, že v pondelok, dňa 23.08.2021 sa uskutoční dražba drevnej hmoty v lokalite Červená voda. Obhliadka drevnej hmoty určenej na dražbu sa uskutoční v pondelok, dňa 23.08.2021 o 15:00 v lokalite Červená voda. Cenové ponuky na odkúpenie predmetnej drevnej hmoty musia byť odovdzané do 16:00 v deň konania obhliadky.
Pre bližšie informácie kontaktujte hospodára, prípadne lesníka US.

Oznam o zbere lesných plodov

Vzhľadom na úspešnosť minuloročných akcií zameraných na zníženie nelegálneho zberu lesných plodov na pozemkoch obhospodarovaných US obce Nižná Boca sa vedenie US rozhodlo pokračovať v týchto akciách aj počas roku 2020.
Z uvedeného dôvodu vedenie US rozhodlo vydávať povolenie na zber lesných plodov.
Povolenky sa budú vydávať od 20.07.2020 v kancelárii US obce Nižná Boca (v budove OÚ Nižná Boca na 1. poschodí) nasledovne:
· 20.07.2020 – 23.07.2020: od 14:30 do 16:30
· 24.07.2020: od 11:30 do 15:00
· Od 27.07.2020: každý pondelok od 14:30 do 16:30
a piatok od 11:30 do 15:00
Pre bližšie informácie ohľadom vystavenia povolenia na zber lesných plodov prosím kontaktujte tajomníčku US prostredníctvom e-mailu (gulasovausnb@gmail.com) alebo telefonicky (+421907638804).

Oznam

Vážení podielnici!
Oboznamujeme Vás so skutočnosťou, že pri tvorbe správy o hospodárení a stave finančných prostriedkov za rok 2019 došlo v prvom riadku tejto správy k numerickej chybe.
US obce Nižná Boca, pozemkové spoločenstvo sa touto cestou za vzniknutú chybu pri prepise ospravedlňuje.
Znenie predmetnej správy po odstránení numerickej chyby je zverejnené tu.

Rok 2015

Protipožiarna veža:
Prevádzkovateľ: US Nižná Boca, pozemkové spoločenstvo
Otváracia doba: Apríl – Október, každú sobotu a nedeľu od 11:00 – 16:00 hod.
Ostatné dni na požiadanie.
Tel.: 0907 394 307
Vstupné na vežu: dospelí – 1,50€
deti – 1€
Viac informácií

Rok 2012

Požiar Ochymstálska dolina – vyhorené 89 ha.
Realizácia výstavby skladu lesného a požiarneho náradia – Krajčov vrch.

Rok 2009

Začiatok prác budovania Protipožiarnej cesty Červená voda.

Rok 2007

Investovanie do športového areálu Horné Lúčky – Chopec – firma Boca Resort, s. r. o.
Vyčlenené parcely na stavbu chatiek Červená voda.

Rok 2004

Veterná kalamita – cca 12 000 m3.

Rok 2003

Požiar Plešina.
Scroll to Top