Urbár

Spoločnú nehnuteľnosť tvoria lesy, poľnohospodárska pôda a ostatné plochy v katastri obcí: Nižná Boca, Vyšná Boca, Liptovská Porúbka a Liptovský Ján o celkovej výmere 10 173 253 m2 a celkovom počte podielov (hlasov) 1005. Jednotlivých členov spoločenstva 293.

Dozorná rada

predseda: Ing. arch. Igor Karkošiak, Nižná Boca 118

člen: Lýdia Trégerová, Nižná Boca 18

člen: Milan Lichardus, Nižná Boca 13