Urbársky Spolok

Materiál ponúkaný na odpredaj

US obce Nižná Boca, pozemkové spoločenstvo ponúka na odpredaj nasledovné položky:

Kontaktná osoba: Tréger ml. – 0915 437 478

Translate »
Návrat hore