Urbársky Spolok

Architektonická štúdia: Rekreačno-ubytovacie zariadenie v lokalite Salášky

Architektonická štúdia – rekonštrukcia objektu lesnej škôlky v Saláškach

Revitalizáciou areálu bývalej lesnej škôlky v lokalite “Salášky” vznikne  objekt s rekreačno-ubytovacou funkciou. Plánovaná kapacita ubytovacej časti areálu je 16 lôžok, objekt bude po revitalizácii disponovať tiež altánkom, saunou, kaďou a inžinierskymi sieťami. Súčasťou areálu bude aj hospodárska budova so skladovými priestormi.

Predpokladaný náklad na revitalizáciu objektu činí 210 000,-€, predpokladaný náklad na vybudovanie skladového priestoru činí 50 000,-€.

Pri 50%-nej obsadenosti objektu – t.j. 180 dní/rok a cene 500,-€/1 noc – predpokladáme tržbu vo výške 90 000,-€ ročne. Po odpočítaní režijných nákladov predpokladaný zisk môže dosiahnuť výšku 70 000,-€ ročne.

Predpokladaná návratnosť investície sú 4 roky. V  prípade zverejnenia výzvy z fondov EÚ pre túto oblasť  rozvoja vidieka sa US  bude uchádzať o čerpanie finančných prostriedkov z týchto výziev za účelom revitalizácie objektu.

Translate »
Návrat hore