Urbár

Spoločnú nehnuteľnosť tvoria lesy, poľnohospodárska pôda a ostatné plochy v katastri obcí: Nižná Boca, Vyšná Boca, Liptovská Porúbka a Liptovský Ján o celkovej výmere 10 173 253 m2 a celkovom počte podielov (hlasov) 1005. Jednotlivých členov spoločenstva 293.

Kontakt

Igor Tréger - č. tel.: 0907/394 307

Anna Gulašová - e-mail: gulasova@urbarniznaboca.sk (úradné hodiny - posledná sobota v mesiaci 1315 - 1615), č. tel.: 0948/429 337

Urbársky spolok obce Nižná Boca, pozemkové spoločenstvo - č. tel.: 044/5219 231, e-mail: urbar@urbarniznaboca.sk