Urbár

Spoločnú nehnuteľnosť tvoria lesy, poľnohospodárska pôda a ostatné plochy v katastri obcí: Nižná Boca, Vyšná Boca, Liptovská Porúbka a Liptovský Ján o celkovej výmere 10 173 253 m2 a celkovom počte podielov (hlasov) 1005. Jednotlivých členov spoločenstva 293.

Kontakt

US obce Nižná Boca, pozemkové spoločenstvo
Sídlo: Nižná Boca 74; 032 34 Malužiná
e-mail: urbar@urbarniznaboca.sk

Predseda US: Ing. Róbert Gombárik
e-mail: gombarik70@gmail.com
tel. č. 0907 394 307

Ekonómka US: Miriam Bizubová
e-mail: bizubkl@mag-net.sk

Tajomníčka US: Petra Gulašová
e-mail: gulasovausnb@gmail.com
tel. č.: 0907 638 804