Urbár

Spoločnú nehnuteľnosť tvoria lesy, poľnohospodárska pôda a ostatné plochy v katastri obcí: Nižná Boca, Vyšná Boca, Liptovská Porúbka a Liptovský Ján o celkovej výmere 10 173 253 m2 a celkovom počte podielov (hlasov) 1005. Jednotlivých členov spoločenstva 293.

Protipožiarna veža

Protipožiarna veža Protipožiarna vežaProtipožiarna veža  Protipožiarna veža Protipožiarna vežaProtipožiarna veža Protipožiarna vežaProtipožiarna veža Protipožiarna veža Protipožiarna vežaProtipožiarna vežaProtipožiarna veža Protipožiarna veža Protipožiarna veža Protipožiarna veža Protipožiarna veža Protipožiarna veža Protipožiarna veža Protipožiarna vežaProtipožiarna veža Protipožiarna veža Protipožiarna veža Protipožiarna veža Protipožiarna vežaProtipožiarna veža Protipožiarna veža Protipožiarna veža Protipožiarna veža Protipožiarna veža Protipožiarna veža Protipožiarna veža