Urbár

Spoločnú nehnuteľnosť tvoria lesy, poľnohospodárska pôda a ostatné plochy v katastri obcí: Nižná Boca, Vyšná Boca, Liptovská Porúbka a Liptovský Ján o celkovej výmere 10 173 253 m2 a celkovom počte podielov (hlasov) 1005. Jednotlivých členov spoločenstva 293.

29.12.1990

Prvé zasadnutie urbárskej spoločnosti. Spoločnosť sa vytvorila na základe požiadaviek majiteľov lesov, urbátu a komposesorátu obce Nižná Boca, ktorí sa hlásili k svojim vlastníckym právam.

15.2.1991

Zaslaný návrh na registráciu združenia v zmysle zákona 83/90 Zb. na MVaŽP SR.

21.2.1991

Schválené Stanovy združenia.

28.12.1995

Dohoda medzi Pozemkovým spločenstvom majiteľobv horských lúk, pasienkov a lesov a Urbárskym spolkom Nižná boca - o obhospodarovaní parcel o celkovej výmere 102 ha 79 árov 89 m2.

rok 1996

Prenájom pasienkov kataster Nižná Boca - 126 ha 96 árov 37 m2 a Vyšná Boca 19 ha 58 árov 12 m2 Poľnohospodárskemu družstvu Liptovský Ondrej.

9.1.1999

Odsúhlasená právna subjektivita.

rok 2000

Zlúčenie Urbárskeho spolku obce Nižná Boca a Pozemkového spločenstva majiteľov horských lúk, pasienkov a lesov do jedného názvu - Urbársky spolok obce Nižná Boca, pozemkové spoločenstvo.