Urbár

Spoločnú nehnuteľnosť tvoria lesy, poľnohospodárska pôda a ostatné plochy v katastri obcí: Nižná Boca, Vyšná Boca, Liptovská Porúbka a Liptovský Ján o celkovej výmere 10 173 253 m2 a celkovom počte podielov (hlasov) 1005. Jednotlivých členov spoločenstva 293.

Výbor spoločenstva

predseda: Igor Tréger, Nižná Boca 168

hospodár: Jaroslav Láni, Nižná Boca 165

tajomník: Anna Gulašová, Malužiná 103

ekonóm: Ing. Zlatica Bőhmerová, Nižná Boca 99

člen: Ing. Vladimír Bőhmer, Nižná Boca 16