Urbár

Spoločnú nehnuteľnosť tvoria lesy, poľnohospodárska pôda a ostatné plochy v katastri obcí: Nižná Boca, Vyšná Boca, Liptovská Porúbka a Liptovský Ján o celkovej výmere 10 173 253 m2 a celkovom počte podielov (hlasov) 1005. Jednotlivých členov spoločenstva 293.

Výbor spoločenstva

Členovia výboru US:

Štatutári:

Ing. Róbert Gombárik - predseda US

Ing. arch. Igor Karkošiak - člen výboru US

Ostatní členovia výboru:

Ing. Peter Láni - hospodár US

Petra Gulašová - tajomníčka US

Igor. Tréger ml. - člen výboru US

Ostatní členovia:

Miriam Bizubová - ekonómka US

Richard Homola - lesník US