Urbár

Spoločnú nehnuteľnosť tvoria lesy, poľnohospodárska pôda a ostatné plochy v katastri obcí: Nižná Boca, Vyšná Boca, Liptovská Porúbka a Liptovský Ján o celkovej výmere 10 173 253 m2 a celkovom počte podielov (hlasov) 1005. Jednotlivých členov spoločenstva 293.

Zmluva o pozemkovom spoločenstve

Ochrana osobných údajov

Neprededené položky

Dávame do pozornosti podielnikom nášho spolku neprededené položky po dokončení ROEPu, ktoré prešli na Slovenský pozemkový fond. Kontaktuje nás na adrese: urbar@urbarniznaboca.sk