Urbár

Spoločnú nehnuteľnosť tvoria lesy, poľnohospodárska pôda a ostatné plochy v katastri obcí: Nižná Boca, Vyšná Boca, Liptovská Porúbka a Liptovský Ján o celkovej výmere 10 173 253 m2 a celkovom počte podielov (hlasov) 1005. Jednotlivých členov spoločenstva 293.

Rok 2019

Rok 2017

Rok 2016

Tabuľa EÚ

Rok 2015

Protipožiarna veža:

Prevádzkovateľ: US Nižná Boca, pozemkové spoločenstvo
Otváracia doba: Apríl – Október, každú sobotu a nedeľu od 11:00 – 16:00 hod.
Ostatné dni na požiadanie.
Tel.: 0907 394 307
Vstupné na vežu: dospelí – 1,50€
deti – 1€

Viac informácií

Júl 2012

Realizácia výstavby skladu lesného a požiarneho náradia - Krajčov vrch.

Rok 2012

Požiar Ochymstálska dolina - vyhorené 89 ha.

Jún 2009

Začiatok prác budovania Protipožiarnej cesty Červená voda.

Rok 2007

Investovanie do športového areálu Horné Lúčky - Chopec - firma Boca Resort, s. r. o.

Vyčlenené parcely na stavbu chatiek Červená voda.

Rok 2004

Veterná kalamita - cca 12 000 m3.

Rok 2003

Požiar Plešina.