Urbár

Spoločnú nehnuteľnosť tvoria lesy, poľnohospodárska pôda a ostatné plochy v katastri obcí: Nižná Boca, Vyšná Boca, Liptovská Porúbka a Liptovský Ján o celkovej výmere 10 173 253 m2 a celkovom počte podielov (hlasov) 1005. Jednotlivých členov spoločenstva 293.

Rok 2020

DOKUMENTY Z VALNEJ HROMADY

Zverejňujeme dokumenty z valnej hromady:

- výsledky hlasovania

- zápisnica

- uznesenie

 

OZNAM

 

Vážení podielnici!

            Oboznamujeme Vás so skutočnosťou, že pri tvorbe správy o hospodárení a stave finančných prostriedkov za rok 2019 došlo v prvom riadku tejto správy k numerickej chybe.

US obce Nižná Boca, pozemkové spoločenstvo sa touto cestou za vzniknutú chybu pri prepise ospravedlňuje.

 

Znenie predmetnej správy po odstránení numerickej chyby je zverejnené tu

 

Úradné hodiny

V mesiaci september sú úradné hodiny nasledovné:

3.9.2020 štvrtok 14:30 - 16:00
10.9.2020 štvrtok 14:30 - 16:00
17.9.2020 štvrtok 14:30 - 16:00
24.9.2020 štvrtok 14:30 - 16:00

V prípade nezrovnalostí kontaktujte tajomníčku na tel. čísle: 0907 638 804, alebo e-mailom: gulasovausnb@gmail.com; prípadne kontaktujte predsedu US - telefonicky: 0948 095 900, alebo prostredníctvom e-mailu: gombarik70@gmail.com.  

 

Oznam o zbere lesných plodov

Vzhľadom na úspešnosť minuloročných akcií zameraných na zníženie nelegálneho zberu lesných plodov na pozemkoch obhospodarovaných US obce Nižná Boca sa vedenie US rozhodlo pokračovať v týchto akciách aj počas roku 2020.

Z uvedeného dôvodu vedenie US rozhodlo vydávať povolenie na zber lesných plodov.
Povolenky sa budú vydávať od 20.07.2020 v kancelárii US obce Nižná Boca (v budove OÚ Nižná Boca na 1. poschodí) nasledovne:

·        20.07.2020 – 23.07.2020: od 14:30 do 16:30

·        24.07.2020: od 11:30 do 15:00

·        Od 27.07.2020: každý pondelok od 14:30 do 16:30
                                  piatok od 11:30 do 15:00

Pre bližšie informácie ohľadom vystavenia povolenia na zber lesných plodov prosím kontaktujte tajomníčku US prostredníctvom e-mailu (gulasovausnb@gmail.com) alebo telefonicky (+421907638804).  

 

Rok 2019

Rok 2017

Rok 2016

Tabuľa EÚ

Rok 2015

Protipožiarna veža:

Prevádzkovateľ: US Nižná Boca, pozemkové spoločenstvo
Otváracia doba: Apríl – Október, každú sobotu a nedeľu od 11:00 – 16:00 hod.
Ostatné dni na požiadanie.
Tel.: 0907 394 307
Vstupné na vežu: dospelí – 1,50€
deti – 1€

Viac informácií

Júl 2012

Realizácia výstavby skladu lesného a požiarneho náradia - Krajčov vrch.

Rok 2012

Požiar Ochymstálska dolina - vyhorené 89 ha.

Jún 2009

Začiatok prác budovania Protipožiarnej cesty Červená voda.

Rok 2007

Investovanie do športového areálu Horné Lúčky - Chopec - firma Boca Resort, s. r. o.

Vyčlenené parcely na stavbu chatiek Červená voda.

Rok 2004

Veterná kalamita - cca 12 000 m3.

Rok 2003

Požiar Plešina.